Политика за поверителност

Определения и правни препратки

Този уебсайт (или това приложение)
Имуществото, което позволява предоставянето на Услугата.
Собственик (или Ние)
Вкус на вкусно – Физическото(ите) лице(а) или юридическото лице, което предоставя този Уебсайт и/или Услугата на Потребителите.
Потребител (или Вие)
Физическото или юридическото лице, което използва този Уебсайт.
Услуга
Услугата, предоставяна от този Уебсайт, както е описана в настоящите Условия и на този Уебсайт.
Информация, която може да бъде идентифицирана лично
Отнася се за всяка информация, която идентифицира или може да бъде използвана за идентифициране, свързване или намиране на лицето, за което се отнася тази информация, включително, но не само, име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес, финансови профили, номер на социална осигуровка и информация за кредитни карти. Личната информация не включва информация, която се събира анонимно (т.е. без да се идентифицира отделният потребител), или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.
Бисквитки
Бисквитката е низ от информация, която уебсайтът съхранява на компютъра на посетителя и която браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне.
За целите на ОРЗД (Общия регламент за защита на данните) Администратор на данни е Дружеството като юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на Лични данни.
Политика за поверителност на atasteofdelicious.com
Настоящата Политика за поверителност описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате Услугата, и Ви разказва за Вашите права на поверителност и за това как Ви защитава законът.
Това Приложение събира някои лични данни от своите Потребители.
Собственик и администратор на данни
Вкус на вкусно
Имейл за връзка със собственика:
snejisblog@gmail.com

Този документ съдържа раздел, посветен на бразилските потребители и техните права на поверителност.

Каква лична информация се събира?

Можем да събираме основна информация за потребителския профил от всички наши Потребители. Събираме следната допълнителна информация от нашите Потребители: име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, информация за профила в социалните мрежи, която Потребителят възнамерява да закупи или продаде.

За целите на ОРЗД Лични данни означава всяка информация, свързана с Вас, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната Ви идентичност.

За целите на ЗЗЛД Лични данни означава всяка информация, която идентифицира, отнася се до, описва или може да бъде свързана с Вас, или може разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с Вас.

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са събрани.

Следователно:

Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на този договор.

Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика, в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.

На Собственика може да бъде разрешено да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига това съгласие да не е оттеглено. Освен това Собственикът може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато това се изисква за изпълнение на правно задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на периода на съхранение Личните данни се изтриват. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат упражнени след изтичането на периода на съхранение.

Кои организации събират информацията?

В допълнение към прякото събиране на информация от наша страна, нашите доставчици на услуги от трети страни (като компании за кредитни карти, клирингови къщи и банки), които могат да предоставят услуги като кредитиране, застраховане и ескроу услуги, могат да събират тази информация от нашите Потребители. Ние не контролираме как тези трети страни използват такава информация, но ги молим да разкрият как използват личната информация, предоставена им от Потребителите. Някои от тези трети страни може да са посредници, които действат единствено като звена във веригата на разпространение и не съхраняват, не запазват и не използват предоставената им информация.

Подробна информация за обработката на лична информация е представена по-долу:

Анализ

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на Собственика да наблюдава и анализира уеб трафика и могат да се използват за проследяване на поведението на Потребителите.

Google Анализ (Google LLC)

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC. Google използва събраните данни, за да проследява и проучва използването на този Уебсайт, да изготвя доклади за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google. Google може да използва събраните Данни за контекстуализиране и персонализиране на рекламите в собствената си рекламна мрежа.

Обработвани лични данни : Бисквитки, данни за използване

Място на обработка : САЩ – Политика за поверителност Отказ

Мениджър за контакт

Този тип услуги дават възможност за управление на база данни от контакти по имейл, телефонни контакти или друга информация за контакт, за да се комуникира с Потребителя.Тези услуги могат също така да събират данни за датата и часа, когато съобщението е било видяно от Потребителя, както и когато Потребителят е взаимодействал с него, например чрез кликване върху връзки, включени в съобщението.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp е услуга за управление на имейл адреси и изпращане на съобщения, предоставена от The Rocket Science Group LLC.

Обработвани лични данни : Държава, имейл адрес, име, фамилия, телефонен номер, физически адрес, проследяване, данни за използване, потребителско име

Място на обработка : САЩ – Политика за поверителност

Как Уебсайтът използва лична информация?

Използваме лична информация, за да персонализираме Уебсайта, да правим подходящи предложения за услуги и да изпълняваме заявки за покупка и продажба на Уебсайта. Можем да изпращаме имейли на Потребителите относно възможностите за проучване или покупка и продажба на Уебсайта или информация, свързана с предмета на Уебсайта. Можем също така да използваме Лична информация, за да се свържем с Потребителите в отговор на конкретни запитвания или да предоставим исканата информация.

Можем да използваме вашата лична информация и по други причини, като например за търговски цели (както е посочено в раздела “Подробна информация за обработката на лични данни” в настоящия документ), както и за спазване на закона и защита на правата ни пред компетентните органи, когато нашите права и интереси са застрашени или сме претърпели реална вреда.Няма да използваме вашата лична информация за различни, несвързани или несъвместими цели, без да ви уведомим.

С кого може да се споделя информацията?

Можем да споделяме лична информация и/или обобщена информация за нашите Потребители, включително демографски данни за нашите Потребители, с нашите свързани агенции и доставчици от трети страни. Също така предлагаме възможност да се откажете да получавате информация или да се свързвате с нас или с някоя агенция, действаща от наше име.

Поведенчески ремаркетинг

Дружеството използва услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламира, след като сте осъществили достъп до нашата Услуга или сте я посетили. Ние и Нашите доставчици от трети страни използваме бисквитки и технологии, които не са свързани с бисквитки, за да ни помогнем да разпознаем Вашето устройство и да разберем как използвате нашата Услуга, за да можем да подобрим Услугата си, така че да отразява Вашите интереси и да Ви предоставяме реклами, които вероятно ще представляват по-голям интерес за Вас.

Тези доставчици на трети страни събират, съхраняват, използват, обработват и прехвърлят информация за Вашата дейност в нашата Услуга в съответствие с техните Политики за поверителност и за да ни позволят да:

 • Измерване и анализиране на трафика и активността на сърфиране в нашата услуга
 • да Ви показваме реклами за нашите продукти и/или услуги на уебсайтове или приложения на трети страни
 • Измерване и анализиране на ефективността на Нашите рекламни кампании

Някои от тези доставчици на трети страни могат да използват технологии, които не са свързани с бисквитки и които може да не се повлияят от настройките на браузъра, които блокират бисквитките. Вашият браузър може да не Ви позволява да блокирате такива технологии. Можете да използвате следните инструменти на трети страни, за да откажете събирането и използването на информация с цел да Ви бъде предоставена реклама, базирана на интереси:

 • Платформата за отказ на NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/
 • Платформата за отказ на EDAA http://www.youronlinechoices.com/
 • Платформата за отказ на DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Можете да се откажете от всички персонализирани реклами, като активирате функциите за поверителност на мобилното си устройство, като например Ограничаване на проследяването на реклами (iOS) и Отказ от персонализиране на реклами (Android). За повече информация вижте Системата за помощ на мобилното ви устройство.

Възможно е да споделяме информация, като например хеширани имейл адреси (ако са налични) или други онлайн идентификатори, събрани в нашата Услуга, с тези доставчици от трети страни. Това позволява на Нашите доставчици от трети страни да разпознават и да Ви предоставят реклами на различни устройства и браузъри. За да научите повече за технологиите, използвани от тези доставчици от трети страни, и за техните възможности за работа с различни устройства, моля, вижте Политиката за поверителност на всеки доставчик, посочена по-долу.

Доставчиците от трети страни, които използваме, са:

 • Реклами в Google (AdWords)

  Google Ads Remarketing е услуга за ремаркетинг и поведенческо таргетиране, предоставяна от Google LLC, която свързва дейността на това Приложение с рекламната мрежа на Google Ads и бисквитките DoubleClick. Потребителите могат да се откажат от използването на бисквитките на Google за персонализиране на рекламите, като посетят Настройките на рекламите на Google. Декларация за поверителност – Отказ.

 • Facebook

  Услугата за ремаркетинг на Facebook се предоставя от Facebook Inc.Можете да научите повече за рекламите, базирани на интереси, от Facebook, като посетите тази страница: https://www.facebook.com/help/516147308587266 За да се откажете от рекламите, базирани на интереси, следвайте тези инструкции от Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook се придържа към принципите за саморегулиране на онлайн поведенческата реклама, установени от Digital Advertising Alliance. Можете също така да се откажете от Facebook и други участващи компании чрез Digital Advertising Alliance в САЩ http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada в Канада http://youradchoices.ca/ или European Interactive Digital Advertising Alliance в Европа http://www.youronlinechoices.eu/, или да се откажете чрез настройките на мобилното си устройство.За повече информация относно практиките за поверителност на Facebook, моля, посетете Политиката за данните на Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Pinterest

  Услугата за ремаркетинг на Pinterest се предоставя от Pinterest Inc. Можете да се откажете от базираните на интереси реклами на Pinterest, като активирате функцията “Не проследявай” на уеб браузъра си или като следвате инструкциите на Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data Можете да научите повече за практиките и политиките за поверителност на Pinterest, като посетите страницата им с политика за поверителност: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Как се съхранява информация, която може да бъде идентифицирана като лична?

Личната информация, събрана от A taste of delicious, се съхранява на сигурно място и не е достъпна за трети страни или служители на A taste of delicious, освен за използване, както е посочено по-горе.

Какви възможности имат потребителите по отношение на събирането, използването и разпространението на информацията?

Потребителите могат да се откажат от получаването на непоискана информация от нас и/или нашите доставчици и свързани агенции, като отговорят на имейлите, както е указано, или като :

 • Пишете ни на snejisblog@gmail.com

Използват ли се бисквитки на Уебсайта?

Бисквитките се използват по различни причини. Използваме “бисквитки”, за да получим информация за предпочитанията на нашите Потребители и услугите, които те избират. Също така използваме бисквитки за целите на сигурността, за да защитим нашите Потребители. Например, ако даден Потребител е влязъл в Уебсайта и той не е използван повече от 10 минути, ние автоматично го изключваме. Потребителите, които не желаят на техните компютри да се поставят бисквитки, трябва да настроят браузърите си да отказват бисквитки, преди да използват
atasteofdelicious.com ,
с недостатъка, че някои функции на Уебсайта може да не функционират правилно без помощта на “бисквитките”.

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

Нашите доставчици на услуги използват “бисквитки” и тези “бисквитки” могат да бъдат съхранени на вашия компютър, когато посещавате нашия Уебсайт. Можете да намерите повече информация за използваните бисквитки на нашата информационна страница за бисквитките.

Как A taste of delicious използва информацията за вход?

Вкусът на вкусното използва информация за вход, включително, но не само, IP адреси, доставчици на интернет услуги и типове браузъри, за да анализира тенденциите, да администрира Уебсайта, да проследява движението и използването на Потребителите и да събира широка демографска информация.

Кои партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от Потребителите на Уебсайта?

“Вкусът на вкусното” е сключил и ще продължи да сключва партньорства и други връзки с редица доставчици. Такива продавачи могат да имат достъп до определена лична информация при необходимост да я знаят, за да оценят дали Потребителите отговарят на условията за ползване на услугата. Нашата политика за поверителност не обхваща събирането или използването на тази информация от тяхна страна. Разкриване на лична информация с цел спазване на закона. Ще разкрием лична информация, за да спазим съдебна заповед, призовка или искане от правоприлагащ орган за предоставяне на информация. Също така ще разкриваме лична информация, когато това е разумно необходимо за защита на безопасността на нашите Потребители.

Как Уебсайтът защитава личната информация?

Всички наши служители са запознати с политиката и практиките ни за сигурност. Личната информация на нашите потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, на които е дадена парола за достъп до информацията. Редовно извършваме одит на нашите системи и процеси за сигурност. Чувствителната информация, като например номера на кредитни карти или номера на социални осигуровки, е защитена с протоколи за криптиране, въведени с цел защита на информацията, изпращана по интернет. Въпреки че предприемаме разумни търговски мерки за поддържане на сигурен сайт, електронните комуникации и базите данни са обект на грешки, подправяне и проникване, като не можем да гарантираме, че такива събития няма да се случат, и няма да носим отговорност пред Потребителите за такива събития.

GDPR Поверителност

Вашите права съгласно ОРЗД

Дружеството се задължава да спазва поверителността на Вашите Лични данни и да Ви гарантира, че можете да упражнявате правата си.

Съгласно тази Политика за поверителност и закона, ако се намирате в ЕС, имате право да:

 • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Когато това е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите лични данни директно в раздела за настройки на Вашия акаунт. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем. Това също така Ви дава възможност да получите копие от Личните данни, които съхраняваме за Вас.
 • Да поискате коригиране на Личните данни, които съхраняваме за Вас.Имате право да поискате коригиране на непълна или неточна информация, която съхраняваме за Вас.
 • Това право съществува, когато разчитаме на легитимен интерес като правно основание за нашата обработка и има нещо във Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да възразите срещу обработката на Вашите личниданни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Искане за изтриване на Вашите Лични данни.Имате право да поискате от Нас да изтрием или премахнем Лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме.
 • Искане за прехвърляне на Вашите Лични данни.Ние ще предоставим на Вас или на избрана от Вас трета страна Вашите Лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Моля, имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте дали съгласието си да бъде използвана от Нас или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.
 • Оттегляне на съгласието Ви.Имате право да оттеглите съгласието си за използване на Вашите Лични данни. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до определени специфични функционалности на Услугата.

Упражняване на Вашите права за защита на данните по GDPR

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, анулиране и възражение, като се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания. Ако подадете заявка, Ние ще се опитаме да Ви отговорим възможно най-скоро.

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашите лични данни от Наша страна. За повече информация, ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, свържете се с Вашия местен орган за защита на данните в ЕИП.

Поверителност на CCPA

Информация, която събираме

Уебсайтът събира информация, която идентифицира, отнася се до, описва, препраща към, може да бъде свързана с или може разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с конкретен потребител или устройство (“лична информация”).

По-специално, Уебсайтът е събрал следните категории лична информация от своите потребители през последните 12 месеца:

Категория Примери Събрани
A.Идентификатори Истинско име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес по интернет протокол, имейл адрес, име на акаунт, номер на социална осигуровка, номер на шофьорска книжка, номер на паспорт или други подобни идентификатори. ДА
Б.Категориите лична информация, изброени в Калифорнийския закон за записите на клиентите (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Име, подпис, номер на социална осигуровка, физически характеристики или описание, адрес, телефонен номер, номер на паспорт, номер на шофьорска книжка или държавна идентификационна карта, номер на застрахователна полица, образование, трудова заетост, трудова история, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, номер на дебитна карта или друга финансова информация, медицинска информация или информация за здравно осигуряване. ДА
В.Защитени класификационни характеристики съгласно калифорнийския или федералния закон. Възраст (40 години или повече), раса, цвят на кожата, произход, националност, гражданство, религия или вероизповедание, семейно положение, здравословно състояние, физическо или умствено увреждане, пол (включително пол, полова идентичност, изразяване на пол, бременност или раждане и свързаните с тях медицински състояния), сексуална ориентация, ветерански или военен статус, генетична информация (включително семейна генетична информация). ДА
D.Търговска информация. Документи за лична собственост, закупени, получени или обмисляни продукти или услуги, както и други истории или тенденции на закупуване или потребление. ДА
E.Биометрична информация. Генетични, физиологични, поведенчески и биологични характеристики или модели на дейност, използвани за извличане на шаблон или друг идентификатор или идентифицираща информация, като например пръстови отпечатъци, отпечатъци на лица и гласови отпечатъци, сканиране на ириса или ретината, натискане на клавиши, походка или други физически модели, както и данни за сън, здраве или упражнения. ДА
Е.Интернет или друга подобна мрежова дейност. История на сърфирането, история на търсенето, информация за взаимодействието на потребителя с даден уебсайт, приложение или реклама. ДА
G.Данни за геолокация. Физическо местоположение или движение. ДА
H.Сензорни данни. Звукова, електронна, визуална, топлинна, обонятелна или подобна информация. ДА
I.Професионална или свързана с работата информация. Текуща или минала трудова история или оценки на изпълнението. ДА
J.Непублична образователна информация (съгласно Закона за семейните образователни права и неприкосновеност на личния живот (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Образователни документи, пряко свързани с ученика, съхранявани от образователна институция или страна, действаща от нейно име, като оценки, протоколи, списъци на класовете, разписания на учениците, идентификационни кодове на учениците, финансова информация за учениците или дисциплинарни досиета на учениците. ДА
K.Изводи, направени въз основа на друга лична информация. Профил, отразяващ предпочитанията, характеристиките, психологическите тенденции, предразположенията, поведението, нагласите, интелигентността, способностите и наклонностите на дадено лице. ДА

Личната информация не включва:

 • Публично достъпна информация от правителствени регистри.
 • Деидентифицирана или обобщена потребителска информация.
 • Информация, изключена от обхвата на ЗЗЛД, като например определена здравна или медицинска информация и други категории информация, защитени от различни закони.

Получаваме категориите лична информация, изброени по-горе, от следните категории източници:

 • Директно от вас. Например от формуляри, които попълвате, или от продукти и услуги, които купувате.
 • Непряко от вас. Например от наблюдение на действията Ви на нашия Уебсайт.

Използване на лична информация

Можем да използваме или разкриваме личната информация, която събираме, за една или повече от следните бизнес цели:

 • За да изпълним или изпълним причината, поради която сте предоставили информацията. Например, ако споделите името си и информация за контакт, за да поискате ценова оферта или да зададете въпрос за нашите услуги, ние ще използваме тази лична информация, за да отговорим на вашето запитване. Ако предоставите личната си информация, за да закупите продукт или услуга, ние ще използваме тази информация, за да обработим плащането ви и да улесним доставката. Възможно е също така да запазим вашата информация, за да улесним поръчките на нови продукти или да обработим връщания.
 • За да обработваме вашите заявки, покупки, транзакции и плащания и да предотвратяваме транзакционни измами.
 • За да Ви предоставяме поддръжка и да отговаряме на Вашите запитвания, включително за да разследваме и решаваме Вашите проблеми и да наблюдаваме и подобряваме нашите отговори.
 • За да отговорим на искания на правоприлагащите органи и както се изисква от приложимия закон, съдебна заповед или правителствени разпоредби.
 • Както ви е описано при събирането на вашата лична информация или както е посочено в ЗЗЛД.
 • За да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши или на нашите филиали активи, при което личната информация, съхранявана от нас или от нашите филиали за потребителите на нашия Уебсайт, е сред прехвърлените активи.

Няма да събираме допълнителни категории лична информация или да използваме събраната от нас лична информация за съществено различни, несвързани или несъвместими цели, без да ви уведомим за това.

Споделяне на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на трета страна за бизнес цели. Когато разкриваме лична информация с бизнес цел, сключваме договор, в който се описва целта и се изисква от получателя да пази поверителността на тази лична информация и да не я използва за други цели освен за изпълнение на договора.

Споделяме вашата лична информация със следните категории трети страни:

 • Доставчици на услуги.
 • Агрегатори на данни.

[wpl_cookie_details]

Вашите права съгласно ЗЗЛД

ЗЗЛД предоставя на жителите на Калифорния конкретни права по отношение на тяхната лична информация. Ако сте жител на Калифорния, имате следните права:

 • Право на уведомление.Имате право да бъдете уведомени за това кои категории Лични данни се събират и за целите, за които се използват Личните данни.
 • Право на искане.Съгласно ЗЗЛД имате право да поискате от Нас да Ви разкрием информация за нашето събиране, използване, продажба, разкриване за бизнес цели и споделяне на лична информация. След като получим и потвърдим Вашата заявка, ще Ви разкрием:
  • Категориите лична информация, която сме събрали за Вас
  • Категориите източници на личната информация, която сме събрали за Вас
  • Нашата бизнес или търговска цел за събиране или продажба на тази лична информация.
  • Категориите трети страни, с които споделяме тази лична информация.
  • Конкретната лична информация, която сме събрали за Вас
  • Ако сме продали Вашата лична информация или сме разкрили Вашата лична информация за бизнес цели, ще Ви разкрием:
   • Категориите продавана лична информация
   • Категориите категории лична информация, които се разкриват
 • Правото да откажете продажбата на лични данни (отказ).Имате право да ни наредите да не продаваме Вашата лична информация. За да подадете заявка за отказ, моля, свържете се с Нас.
 • Право на изтриване на Лични данни. Имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни, при спазване на определени изключения. След като получим и потвърдим Вашето искане, Ние ще изтрием (и ще наредим на нашите доставчици на услуги да изтрият) Вашата лична информация от нашите записи, освен ако не се прилага изключение. Можем да откажем Вашето искане за изтриване, ако запазването на информацията е необходимо за Нас или Нашите доставчици на услуги, за да:
  • да завършим транзакцията, за която сме събрали личната информация, да предоставим стока или услуга, която сте поискали, да предприемем действия, които са разумно очаквани в контекста на текущите ни бизнес отношения с Вас, или да изпълним по друг начин договора си с Вас.
  • откриване на инциденти, свързани със сигурността, защита срещу злонамерени, измамни, мошенически или незаконни дейности или преследване на отговорните за такива дейности.
  • Отстраняване на грешки в продуктите с цел идентифициране и отстраняване на грешки, които нарушават съществуващата функционалност по предназначение.
  • да упражнявате свободата на словото, да гарантирате правото на друг потребител да упражнява правото си на свобода на словото или да упражнявате друго право, предвидено от закона.
  • Спазване на калифорнийския закон за поверителност на електронните съобщения (Cal. Penal Code § 1546 и следващите).
  • да участвате в публични или рецензирани научни, исторически или статистически изследвания в обществен интерес, които спазват всички други приложими закони за етика и поверителност, когато изтриването на информацията може да направи невъзможно или сериозно да влоши резултатите от изследването, ако преди това сте предоставили информирано съгласие.
  • Да разрешаваме единствено вътрешни употреби, които са разумно съгласувани с очакванията на потребителите въз основа на взаимоотношенията Ви с Нас.
  • Спазване на правно задължение.
  • да правите други вътрешни и законни употреби на тази информация, които са съвместими с контекста, в който сте я предоставили.
 • Правото да не бъдете дискриминирани.Имате право да не бъдете дискриминирани за това, че упражнявате някое от потребителските си права, включително чрез:
  • Отказване на стоки или услуги на Вас.
  • Начисляване на различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително използване на отстъпки или други предимства или налагане на санкции.
  • Предоставяне на различно ниво или качество на стоки или услуги на Вас.
  • Предлагане, че ще получите различна цена или тарифа за стоки или услуги или различно ниво или качество на стоките или услугите.

Упражняване на правата Ви за защита на данните по ЗЗЛД

За да упражните някое от правата си по ЗЗЛД и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с Нас:

 • По имейл: Само Вие или лице, регистрирано в Държавния секретар на Калифорния, което сте упълномощили да действа от Ваше име, може да направи проверимо искане, свързано с Вашата лична информация.

Вашето искане до Нас трябва да:

 • Предоставяне на достатъчна информация, която ни позволява да проверим в разумна степен, че Вие сте лицето, за което сме събрали лична информация, или упълномощен представител.
 • Опишете искането си с достатъчно подробности, които ни позволяват да го разберем, оценим и отговорим правилно.

Не можем да отговорим на Вашето искане или да Ви предоставим необходимата информация, ако не можем:

 • Проверка на самоличността Ви или на правомощията Ви да подадете заявката.
 • И да потвърдите, че личната информация се отнася до Вас.

Ние ще разкрием и предоставим необходимата информация безплатно в рамките на 45 дни от получаването на Вашето проверимо искане. Срокът за предоставяне на изискваната информация може да бъде удължен еднократно с още 45 дни, когато това е разумно необходимо и с предварително уведомление.

Всяко разкриване, което предоставяме, ще обхваща само 12-месечния период, предхождащ получаването на проверимото искане.

При искания за преносимост на данни Ние ще изберем формат за предоставяне на Вашата лична информация, който е лесно използваем и трябва да Ви позволи да предавате информацията от една организация на друга безпрепятствено.

Вашите права на поверителност в Калифорния (калифорнийски закон “Shine the Light”)

Съгласно раздел 1798 от Гражданския кодекс на Калифорния (калифорнийски закон “Shine the Light”) жителите на Калифорния с установени бизнес отношения с нас могат да поискат веднъж годишно информация за споделянето на техните Лични данни с трети страни за целите на директния маркетинг на третите страни.

Ако искате да поискате повече информация съгласно калифорнийския закон “Shine the Light” и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Права за поверителност на непълнолетни потребители в Калифорния (раздел 22581 от Кодекса за бизнес и професии на Калифорния)

Раздел 22581 от Калифорнийския кодекс за бизнеса и професиите позволява на жителите на Калифорния под 18-годишна възраст, които са регистрирани потребители на онлайн сайтове, услуги или приложения, да поискат и да получат премахване на съдържание или информация, които са публикували публично.

Ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и посочите имейл адреса, свързан с Вашия акаунт, за да поискате премахването на такива данни.

Имайте предвид, че Вашето искане не гарантира пълно или цялостно премахване на съдържание или информация, публикувани онлайн, и че законът може да не позволява или да не изисква премахване при определени обстоятелства.

Поверителност на LGPD

Информация за потребители, пребиваващи в Бразилия

Този раздел от документа е интегриран и допълва информацията, съдържаща се в останалата част от политиката за поверителност, и се предоставя от лицето, управляващо този уебсайт, и, ако е необходимо, от неговите родители, дъщерни дружества и филиали (за целите на този раздел наричани общо “ние”, “нас”, “наш”).

Разпоредбите, съдържащи се в този раздел, се прилагат за всички Потребители, които пребивават в Бразилия, съгласно “Lei Geral de Proteção de Dados” (по-долу Потребителите се наричат просто “Вие”, “Ваши”, “Ваши”). За такива Потребители тези разпоредби имат предимство пред всички други евентуално различаващи се или противоречащи си разпоредби, съдържащи се в политиката за поверителност.

В този раздел на документа се използва терминът “лична информация”, както е дефиниран в Закона за защита на личните данни (LGPD).

Основанията, на които обработваме вашата лична информация

Можем да обработваме вашата лична информация само ако имаме правно основание за това. Правните основания са следните:

 • вашето съгласие за съответните дейности по обработване;
 • спазване на законово или регулаторно задължение, което е наше задължение;
 • провеждането на публични политики, предвидени в закони или подзаконови актове или основани на договори, споразумения и други подобни правни инструменти;
 • проучвания, провеждани от изследователски организации, за предпочитане върху анонимна лична информация;
 • изпълнението на договор и предварителните процедури по него, в случаите, когато сте страна по този договор;
 • упражняването на нашите права в съдебни, административни или арбитражни процедури;
 • защита или физическа безопасност на вас или на трета страна;
 • защита на здравето – при процедури, извършвани от здравни структури или специалисти;
 • нашите легитимни интереси, при условие че вашите основни права и свободи не надделяват над тези интереси; и
 • кредитна защита.

За да научите повече за правните основания, можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени в този документ.

Категории обработвана лична информация

За да разберете кои категории от вашата лична информация се обработват, можете да прочетете раздела “Подробна информация за обработката на лична информация” в този документ.

Защо обработваме вашата лична информация

За да разберете защо обработваме вашата лична информация, можете да прочетете раздела “Подробна информация за обработката на лична информация” в този документ.

Вашите бразилски права на поверителност, как да подадете искане и как да отговорим на вашите искания

Вашите бразилски права на поверителност

Имате право на :

 • да получите потвърждение за съществуването на дейности по обработка на вашата лична информация;
 • достъп до вашата лична информация;
 • да поискате коригиране на непълна, неточна или остаряла лична информация;
 • да получите анонимизиране, блокиране или премахване на ненужна или прекомерна лична информация или на информация, която не се обработва в съответствие със ЗЗЛД;
 • да получите информация за възможността да предоставите или откажете съгласието си и за последиците от това;
 • да получите информация за третите страни, с които споделяме вашата лична информация;
 • при изрично искане от Ваша страна да получите възможност за пренасяне на Вашата лична информация (с изключение на анонимизирана информация) към друг доставчик на услуги или продукти, при условие че са запазени нашите търговски и промишлени тайни;
 • да поискате изтриване на обработваната лична информация, ако обработката се основава на вашето съгласие, освен ако не са налице едно или повече изключения, предвидени в чл. 16 от ЗЗЛД;
 • да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • да подадете жалба във връзка с личните си данни до ANPD (Националния орган за защита на данните) или до органите за защита на потребителите;
 • да се противопоставите на дейност по обработване в случаите, когато обработването не се извършва в съответствие с разпоредбите на закона;
 • да поиска ясна и адекватна информация относно критериите и процедурите, използвани за автоматизирано решение; и
 • да поискате преразглеждане на решения, взети единствено въз основа на автоматизирано обработване на вашата лична информация, които засягат вашите интереси. Те включват решения за определяне на вашия личен, професионален, потребителски и кредитен профил или аспекти на вашата личност.

Никога няма да бъдете дискриминирани или по някакъв друг начин ощетени, ако упражните правата си.

Как да подадете искането си

Можете да подадете изричното си искане за упражняване на правата си безплатно, по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени в този документ, или чрез законния си представител.

Как и кога ще отговорим на вашата заявка

Ще се стремим да отговаряме своевременно на вашите заявки.

Във всеки случай, ако това е невъзможно за нас, ще се погрижим да ви съобщим фактическите или правните причини, които ни пречат да изпълним незабавно или по друг начин вашите искания. В случаите, когато не обработваме вашата лична информация, ще ви посочим физическото или юридическото лице, към което трябва да отправите исканията си, ако сме в състояние да го направим.

В случай че подадете искане за достъп или потвърждение на обработката на лична информация, моля, уверете се, че сте посочили дали желаете личната ви информация да бъде предоставена в електронна или печатна форма.

Също така ще трябва да ни уведомите дали искате да отговорим на искането ви незабавно, като в този случай ще отговорим по опростен начин, или вместо това се нуждаете от пълно разкриване на информация.

В последния случай ще отговорим в рамките на 15 дни от момента на искането ви, като ви предоставим цялата информация за произхода на вашата лична информация, потвърждение за съществуването или липсата на записи, всички критерии, използвани за обработката, и целите на обработката, като същевременно опазваме нашите търговски и промишлени тайни.

В случай че подадете искане за коригиране, изтриване, анонимизиране или блокиране на лична информация, ние ще се погрижим незабавно да съобщим искането ви на другите страни, с които сме споделили вашата лична информация, за да дадем възможност на тези трети страни също да изпълнят искането ви – освен в случаите, когато такава комуникация е доказано невъзможна или изисква непропорционални усилия от наша страна.

Прехвърляне на лична информация извън Бразилия, разрешено от закона

Имаме право да прехвърляме вашата лична информация извън територията на Бразилия в следните случаи :

 • когато предаването е необходимо за международно правно сътрудничество между публични разузнавателни, разследващи и прокурорски органи, съгласно правните средства, предвидени в международното право;
 • когато прехвърлянето е необходимо, за да се защити вашият живот или физическа сигурност или тези на трета страна;
 • когато прехвърлянето е разрешено от ANPD;
 • когато прехвърлянето е резултат от ангажимент, поет в споразумение за международно сътрудничество;
 • когато предаването е необходимо за изпълнението на обществена политика или законово възлагане на обществена услуга;
 • когато предаването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение, за изпълнение на договор или предварителни процедури, свързани с договор, или за редовно упражняване на права в съдебни, административни или арбитражни процедури.

Как Потребителите могат да коригират неточностите в личната информация?

Потребителите могат да се свържат с нас, за да актуализират личната си информация или да коригират неточности, като:

 • Пишете ни на snejisblog@gmail.com

Може ли Потребителят да изтрие или деактивира Лична информация, събрана от Уебсайта?

Предоставяме на Потребителите механизъм за изтриване/деактивиране на лична информация от базата данни на Уебсайта, като се свържете с. Въпреки това, поради наличието на резервни копия и записи на изтривания, може да се окаже невъзможно да се изтрие запис на потребител, без да се запази някаква остатъчна информация. Лице, което поиска да деактивира личната си информация, ще получи функционално изтриване на тази информация и ние няма да продаваме, прехвърляме или използваме личната си информация, свързана с това лице, по никакъв начин занапред.

Права на потребителя

Това са обобщени права, които имате съгласно закона за защита на данните:

 • Право на достъп
 • Право на коригиране
 • Правото на изтриване
 • Право на ограничаване на обработката
 • Право на възражение срещу обработката
 • Право на преносимост на данните
 • Право на жалба до надзорен орган
 • Право на оттегляне на съгласието

Какво се случва, ако Политиката за поверителност се промени?

Ще уведомяваме нашите Потребители за промените в нашата политика за поверителност, като публикуваме такива промени на Уебсайта. Въпреки това, ако променяме нашата политика за поверителност по начин, който може да доведе до разкриване на лична информация, която Потребителят е поискал да не бъде разкривана, ще се свържем с този Потребител, за да му позволим да предотврати такова разкриване.

Връзки към други уебсайтове

atasteofdelicious.com съдържа връзки към други уебсайтове. Моля, имайте предвид, че когато кликнете върху някоя от тези връзки, ще преминете към друг уебсайт. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

Impressum


Последна актуализация: 26 февруари 2023 г.

Close
A taste of delicious © Copyright 2023. All rights reserved.
Close
en_US